Послуги для фізичних та юридичних осіб - адвокат Харків, юрист Харків.

З 2005 року, наші юристи представляють інтереси клієнтів у судах та юридичні інтереси громадян у державних органах. Ми надаємо різні види юридичної допомоги. Повний спектр юридичних послуг для будь-якого типу організацій: національних, іноземних або міжнародних.

Кожному клієнту послуги можуть бути надані як единоразово, так і у рамках абонентського обслуговування.

З питань банкрутства, наша компанія пропонує наступні послуги:

 • надання консультацій з питань банкрутства;
 • послуги арбітражного керуючого;
 • представництво в судах з питань банкрутства;
 • сприяння в проведенні аудиту платоспроможності боржника;
 • виявлення і робота з кредиторами і дебіторами боржника;
 • правовий аналіз вимог кредиторів;
 • відновлення платоспроможності, у тому числі досудова санація, реструктуризація боржника, розробка бізнес-плану фінансового оздоровлення боржника.

Юридична фірма УКРТРАСТ у галузі цивільного права пропонує наступні послуги:

 • надання консультацій з питань цивільного права;
 • представництво в судах, органах державної влади і управління;
 • підготовка запитів відповідно до Закону України "Про звертання громадян";
 • робота з органами державної виконавчої служби (стягнення боргів);
 • договірна робота;
 • відшкодування моральної шкоди;
 • відшкодування матеріального збитку внаслідок ДТП;
 • поділ майна при розірванні шлюб;
 • поділ спадщини.

У галузі земельного права компанія УКРТАРСТ забезпечує:

 • надання консультацій з питань земельного права, у тому числі з питань правомірного володіння земельними ділянками, паювання, цільового використання землі;
 • сприяння у підготовці землевпорядної документації;
 • сприяння у проведенні експертної грошової оцінки землі;
 • підготовка документів для приватизації землі;
 • підготовка документів для висновку договорів оренди землі;
 • сприяння в одержанні роз'яснень від Державного агентства земельних ресурсів (головних управлінь земельних ресурсів);
 • сприяння у проведенні науково-правової експертизи від провідних науково-дослідних установ та ВУЗів;
 • допомога в організації фермерського господарства, створення колективного сільськогосподарського підприємства, садівничих кооперативів.

У галузі права інтелектуальної власності ми пропонуємо:

  надання консультацій з питань інтелектуальної власності;
 • представництво інтересів у Державному департаменті інтелектуальної власності, ДІ “Український інститут промислової власності”, ДІ “Українське агентство з авторських та суміжних прав”, ДІ “Інтелзахист”, Державний інститут інтелектуальної власності;
 • реєстрація прав інтелектуальної власності (підготовка, подання та одержання відповідного свідоцтва);
 • складання ліцензійних договорів, відчуження майнових прав інтелектуальної власності;
 • захист прав інтелектуальної власності з моменту їхнього виникнення і у процесі використання (захист прав на знаки для товарів і послуг, авторського права, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, промислових знаків);
 • сприяння в одержанні науково-правової експертизи від провідних науково-дослідних установ і ВУЗів.

У галузі корпоративного права компанія пропонує наступні послуги для фізичних та юридичних осіб:

 • надання консультацій з питань корпоративного права;
 • створення, реорганізація і ліквідація усіх видів підприємств, об'єднань підприємств, господарських товариств;
 • розробка проектів установчих документів, положень про органи управління підприємства, проектів рішень органів управління підприємства, а також правовий аналіз вже існуючих положень і документів;
 • договірна робота з корпоративними правами (цінними паперами);
 • підготовка і проведення зборів органів управління підприємства;
 • представництво в органах управління підприємства;
 • представництво в судах з питань захисту корпоративних прав.

Наша компанія має значний досвід роботи з українськими та іноземними клієнтами в галузі нерухомості та будівництва. Цей напрямок включає супровід будь-яких правочинів з нерухомістю, в тому числі її будівництво, інвестування, придбання, продаж, оренда, експлуатація та управління. Ми готові запропонувати високий рівень теоретичного і практичного вирішення питань з метою досягнення оптимального результату з найменшими зусиллями.

Зокрема, в галузі нерухомості наша компанія спеціалізується у питаннях:

 • приватизації землі та нерухомості;
 • оренди землі;
 • супроводження правочинів з нерухомістю;
 • інвестування у нерухомість;
 • судових спорів, пов'язаних з нерухомістю;
 • оподаткування та податкового планування.
 • переведення з житлового фонду в нежитловий, з нежитлового в житловий;
 • узаконення самобудів;
 • допомога у виготовленні технічної документації;
 • відновлення документів.

Компанія УКРТРАСТ надає наступні послуги у галузі ліцензування:

 • надання консультацій з питань реєстрації, реорганізації, ліквідації, ліцензування, патентування, сертифікації;
 • реєстрація "під ключ" усіх видів підприємств, об'єднань підприємств, господарських товариств, кооперативів, приватної підприємницької діяльності, фермерських господарств, об'єднань громадян, благодійних і релігійних організацій, а також їх структурних (територіальних) підрозділів;
 • реорганізація і ліквідація вищевказаних осіб, у тому числі купівля 100% корпоративних прав з метою звільнення засновників від процедури ліквідації;
 • допомога в реєстрації підприємств в інших державах, у тому числі в оффшорных зонах;
 • реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності (іноземних представництв), одержання службових карток для іноземних співробітників представництв;
 • реєстрація іноземних інвестицій;
 • реєстрація фінансових установ;
 • одержання ліцензій, патентів, сертифікатів;
 • представлення інтересів в органах державної санітарно-епідеміологічної служби, органах державного пожежного нагляду і т.п.;
 • сприяння в одержанні дозволу на працевлаштування іноземних громадян на території України;
 • допомога в одержанні ідентифікаційних номерів для іноземців і осіб без громадянства.

У галузі трудового права здійснюється:

 • надання консультацій з питань трудового права;
 • представництво в судах, зокрема з питань поновлення на роботі і стягнення заборгованості із заробітної плати;
 • організація документообігу, пов’язаного із врахуванням особистого складу співробітників, використання робочого часу і т.д.;
 • складання трудових договорів, локальних правових актів підприємства (положення, накази, розпорядження, посадові інструкції і т.д.);
 • складання і реєстрація колективного договору;
 • сприяння у створенні профспілкової організації на підприємстві.

У галузі господарського права фірма УКРТРАСТ забезпечує підтримку в наступних питаннях:

 • надання консультацій з питань господарського права;
 • представництво в судах, органах державної влади і управління з метою захисту інтересів клієнта;
 • робота з органами державної виконавчої служби (стягнення боргів);
 • договірна робота, у тому числі розробка нових договорів, аналіз проектів договорів, правова оцінка діючих договорів, участь у переговорах при укладанні договорів, досудове врегулювання спорів;
 • внутрішньогосподарська робота (організація і ведення документообігу), у тому числі складання локальних правових актів підприємства - положення, накази, розпорядження, посадові інструкції і т.д.;
 • вирішення інвестиційних спорів;
 • аналіз існуючих законодавчих актів і проектів з наданням письмових рекомендацій.

JoomlaMan